ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πριν την αγορά

Τι να προσέξετε

Ένα από αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι η ποιότητα της κατασκευής. Αυτήν μπορείτε να την διαπιστώσετε από την ίδια οικοδομή που βρίσκετε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει ή από άλλες αποπερατωμένες οικοδομές της ίδιας κατασκευαστικής επιχείρησης. Σε κάθε σας ενέργεια πρέπει να συμβουλεύεστε πάντα το μηχανικό και το δικηγόρο σας.

Η αγορά ενός ημιτελούς διαμερίσματος έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να κάνετε αλλαγές και βελτιώσεις στο χώρο με βάση τις επιθυμίες σας και με χαμηλό κόστος. Πριν την υπογραφή των συμβολαίων όμως πρέπει να συμφωνήσετε με την κατασκευαστική επιχείρηση και να συμπεριλάβετε στην Ειδική Συγγραφή με την βοήθεια του μηχανικού σας όλες τις εργασίες που υπολείπονται μέχρι την παράδοση, τα υλικά και τις εργασίες που βαρύνουν εσάς (π.χ. παροχές, θερμοσίφωνας, απορροφητήρας κ.ά.) καθώς και το κόστος των εργασιών για τις αλλαγές που ίσως επιθυμείτε για το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί.

Στην περίπτωση που το ακίνητο που αγοράζετε είναι αποπερατωμένο η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής. Πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση πριν την υπογραφή των συμβολαίων θα πρέπει να γίνει έλεγχος με τον μηχανικό και τον δικηγόρο σας στα συμβόλαια κτήσης του οικοπέδου, ή στο εργολαβικό αν το οικόπεδο είναι με αντιπαροχή, στην οικοδομική άδεια, στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και στην Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον Κανονισμό του κτιρίου.

Ολοκλήρωση συμφωνίας

Αφού συμφωνήσετε σε όλα, συντάσσεται το συμβόλαιο αγοράς στο οποίο θα ορίσετε προθεσμία παράδοσης και ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης. Επίσης να συμπεριλαμβάνετε ο τρόπος πληρωμής του ακινήτου.

Στο τελικό στάδιο, πριν την εγκατάστασή σας στο ακίνητο με βοήθεια του μηχανικού σας και πάλι, καταγράψτε τυχόν ατέλειες και διεκδικήστε από την κατασκευαστική επιχείρηση την επισκευή τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Όμιλος Εταιριών Κ. Ζουγανέλη έχει πολύπλευρη δραστηριότητα στους τομείς των Κατασκευών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι Δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΜΑΣ

Μην ξεχάσετε να μας προτείνετε!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ Πριν την αγορά